Blučina

Klubovna se nachází v domku mezi farou a blučinským kostelem. Klubovna je tvořena dvěma místnostmi – jednou větší, vhodnou pro činnosti v klubovně (včetně her) a druhou, menší, která zpravidla slouží k rukodělným pracím.

Ve větší klubovně je prostor na hry, menší místnost je obsazena stoly a židlemi. Vedle klubovny je k dispozici WC a zdroj pitné vody. Klubovna je vytápěná kamny na propan-butan.

V této klubovně není možnost přespání.

Správce klubovny: Jan Řihošek – Ouško (viz kontakty)

Kontakt na vůdkyně střediska (Lenka Hašková): le.haskova@gmail.com

blucina