Nosislav

Klubovna se nachází v prostorách fary a slouží i jiným spolkům z Nosislavi.

Správce klubovny: Miroslav Sedlo (viz kontakty)

Kontakt na vůdkyni střediska (Lenka Ježková): jezkovalenka28@seznam.cz