"Život i člun řiď si sobě sám."

Buď připraven!

Skautské středisko Hrozen

Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Staví před každého cestu osobního rozvoje, pomáhá a pobízí ke zdokonalování vlastních schopností a dovedností. Skautská organizace se dělí do čtyř skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí. Jsou to:

Benjamínci

Pro ty nejmenší ( méně jak 6 let)

Světlušky a vlčata (Židlochovice)

Pro ty trochu starší (6 - 10 let)

Světlušky a vlčata (Nosislav)

Pro ty trochu starší (6 - 10 let)

Světlušky a vlčata (Blučina)

Pro ty trochu starší (6 - 10 let)

Skauti (Židlochovice)

Pro ty skoro nejstarší (10 - 15 let)

Skautky (Židlochovice)

Pro ty skoro nejstarší (15 a více let)