Leden 17, 2015

Sponzoři

Peněžní dar středisku Hrozen můžete zaslat na náš  bankovní účet. Za jakoukoli částku budeme velmi vděční.

Naše číslo účtu: 99110217/0100


Sponzor prezentace

BlučinaNet s.r.o. a Petr Kubeš  www.Blucina.net ( www.profiINTERNET.cz)

Naše prezentace střediska Hrozen běží na virtualizovaných serverech BlučinaNet v jejich vlastním datovém centru na optické síti. Internetové připojení, Mobilní volání od 1Kč/min, Pevný telefon za 0,88Kč/min, Servis a prodej výpočetní techniky, Provoz a správa PC sítí a WWW prezentací. Administrace prezentací.

BlučinaNet, kvalitní dostupné služby poskytuje hned.

BlučinaNet s.r.o. profesionální telekomunikace a služby výpočetní techniky od r. 1992


Děkujeme našim dalším sponzorům

za jejich příspěvky, díky kterým může naše středisko kvalitně fungovat. Vážíme si i drobných příspěvků.

Děkujeme obcím Židlochovice a Nosislav za materiálně-technickou podporu a přidělení dotace. Další díky směřují k MŠMT, od kterých každoročně dostáváme dotace na činnost. I díky těmto prostředkům můžeme kvalitně fungovat.

Poděkování patří také Jihomoravskému kraji, který nám v roce 2016 poskytl dotaci na novou táborovou kuchyni. V roce 2017 jsme díky dotaci od Jihomoravského kraje mohli nakoupit další stany typu SAHARA a obnovit část celt na klasické podsadové stany (typ OSADA). Za poskytnutí dotací děkujeme.

logo Nosislav_CoA_CZ

logo_755JK_poz