podmínky výzev – 3 orlí pera

3 orlí pera

Vstupní podmínky:

  • skautský slib
  • 1. stupeň stezky
  • věk 13 + (a písemné potvrzení rodiče, že souhlasí s plněním této odborky svým dítětem)

Průběžná pravidla a úkoly: