Rangers & Roveři

Roverský kmen sv. Jiří

svatky
Počátky Židlochovického roverského kmene svatého Jiří sahají již do roku 1989. Pod tehdejším názvem Buci fungoval několik let a postupem času
se rozpadl. Po určité době, kdy další generace skautů začala dorůstat do roverského věku, se zformovala skupinka, která dala vzniknout novému roverskému kmeni. Byli to kluci zapálení do roveringu, kteří začali hlouběji chápat a žít roverské heslo sloužím a složili roverský slib. Bohužel i tato etapa vzala po čase za své, někteří dali přednost práci, jiní vedení oddílu.

Nyní je tu třetí skupina roverů, kterou již prošlo hodně nadšenců a funguje dodnes koedukovaně v počtu asi třinácti lidí. U jejího zrodu stáli bratři Kyklop a Skokan, kteří našemu kmeni vtiskli svérázného ducha a náplň. Zvolili jsme si osobní roverská hesla a odkaz rytířství se stal symbolickým a duchovním rámcem naší činnosti. Vznikl také náš roverský slib, ve kterém se zavazujeme jít se ctí po stezce života s otevřenýma očima i srdcem, aby naše cesta k lepšímu lidství byla jediným úspěchem, o který budeme stát. Slavnostně tento slib skládáme dodnes a jeho součástí je i pasování na rytíře. Píseň Kamelotu Pálava, která je nám
všem velmi blízká, jsme přijali za kmenovou a zpíváme ji při každé vhodné příležitosti. Máme svoje kroje, vlajku a každý na krku hrdě nosíme britskou dvoupencovou minci s vyobrazením roverského hesla „Ich dien.“

Tradice, specifika

Svatý Jiří, bojující s drakem jakožto symbolem zlého, je nám příkladem toho, jaký by měl rover být. Však jsme po něm také pojmenovali svůj kmen a jeho svátek, 24. duben, je každoročně i naším velkým svátkem, kdy tneme mečem do draka, který má vždy pro každého jiný osobní význam. Vzory vidíme také v rytířích, jejichž mravními povinnostmi odedávna bylo konat dobré skutky, sloužit a pomáhat slabým, bezbranným, ženám, dětem a lidem v nouzi. To jsou hodnoty, které ctíme a s ideou rytířství se sžily i naše rangers.

Všechny oddíly mají svá specifika a ani my nejsme výjimkou. Každý uchazeč o vstup do kmene musí projít třemi úkoly, které „na míru“ jeho osobnosti roveři vymyslí. Někteří tak vyřezávali řetěz z jednoho kusu dřeva, jiní přenášeli oheň přes rybník, po mnoho dní zakreslovali z různých míst noční oblohu, hledali cestu z neznámého místa domů, či trénovali vytrvalost a každý den běhali kilometrovou trasu…

K dalším našim tradicím patří konání vigilie, tedy jakéhosi zamyšlení nad sebou samým nebo nad určitou otázkou. Na některých výpravách tak jdeme jistou dobu odděleně a přemítáme. Večer potom společně u ohně nebo u svíčky téma rozebereme a každý se podělí o své myšlenky a pocity. I ti nejmladší z nás se zapojí, učí se hledat a formulovat své názory a také naslouchat ostatním.

Jednou do roka uskutečňujeme ,,hodinu srdce.“ Každý si pokládá otázku, nakolik žije podle zásad skautingu, jakou roli pro něj rovering hraje a kterým směrem se chce vydat v nejbližší budoucnosti. Mnoho z nás si tak uvědomí, že se skauting již stal naší životní filosofií, vytvořil z nás osobnosti a naučil nás základních principů, podle kterých chceme žít po celý život.

Roverská setkání míváme nepravidelně v asi měsíčních intervalech. Většina z nás se aktivně podílí na chodu střediska, ve vedení oddílů, někteří již v osobním životě pracují, a tak nám někdy nezbývá na roverské schůzky tolik času, kolik bychom si přáli. Nicméně jsme si velmi blízcí, a tak se často setkáváme alespoň v menším počtu i při mimoroverských aktivitách. Zkušenější členové, tzv. patroni kmene, odpovídají za náplň našich akcí. Ta bývá složena pozastavením nad jednou ze ctností a dalším programem, který si kmen předem určí. Tvorba programu bývá někdy složitá, protože o něm má každý trochu jinou představu, ale nakonec se vždy domluvíme na východisku schůdném pro všechny.

Aktivní rovering

Snažíme se nedělat akce jen pro vlastní zábavu, ale i společně aktivně naplňovat roverské heslo „Sloužím“. Navštívili jsme dům paliativní péče Hospic v Rajhradě, pět let pořádáme sbírku Postavme školu v Africe. Dlouhodobě opravujeme naši klubovnu, která se nám pod rukama mění k nepoznání, ale stále je na ní spousta práce. Všichni roveři tak získávají zkušenost se stavebními úpravami, která se jim bude v životě jistě hodit. V nadcházejícím roce plánujeme výpravu spojenou s pomocí na sklízení sena z méně dostupných míst a různou výpomocí v lese.

K těm akčnějším výpravám na načerpání energie a chuti do skautského života patřila cyklovýprava, plavba na lodích, přechody hor a pohoří Karpat, Malé a Velké Fatry na Slovensku v létě i zimě s bivakováním, kde si každý sáhl na dno svých sil. V poslední době jsme si velmi oblíbili expedice po ferratách v rakouských vrších Raxalpe a Hohe Wand, kde je i hodně cest pro začátečníky, jako jsme my. To je jedna z věcí, která baví všechny a tvoří jeden ze současných pilířů našeho programu. V budoucnu chceme určitě vyzkoušet i jiné a náročnější trasy. Podobné výpravy hodně sbližují roverskou věkovou různorodost, stmelují kmen a dávají spoustu energie a nadšení do dalších let. Za vším stojí hodně úsilí plánovacích týmů, ale to vždy sklidí své sladké plody.

Roverské ctnosti:

Ctnost vnímáme jako trvalou a pevnou dispozici člověka k dobru. Ctnost naplňuje skautský zákon a uvádí jej v život. Dělá ze slepé zásady či pravidla ideál, živou myšlenku. Je to zákon pod drobnohledem srdce a svědomí. Ctnost nekončí porušením pravidel nebo chybou, ale tím, že se o ni přestaneme snažit. Každá ze ctností je jiný druh, jiná kvalita i pohled na svět. Je to vždy jedna z mravních, duševních, tělesných a duchovních mohutností člověka. Nelze je od sebe oddělovat, protože spolu vzájemně souvisí.

ROVERSKÉ CTNOSTI

1.LÁSKA >
2.VÍRA >
3. NADĚJE >
4. PRAVDA > – Bohu
5. MOUDROST > SLUŽBA – sobě
6.UMÍRNĚNOST > – bližním
7. VĚRNOST >
8. ČEST >
9.SÍLA >

Ctnosti se nám staly osobními, vnitřními hodnotami o které je třeba každý den usilovat a rozšiřovat je. Rytířské ctnosti nám pomáhají rozvíjet a posunout skautský zákon a tři povinnosti: k Bohu, k sobě, k ostatním. Být služebníkem není vůbec snadné, naši velikost neurčuje, kolik lidí slouží nám, ale kolika lidem sloužíme my.

Kontakt na roverský kmen: 
Jan Řihošek – Ouško
telefon: 739 027 533
email: ousko.3@seznam.cz

(více v sekci kontakty)